Menu

Beth sydd ymlaen

Atlas Dros Dro: Mapio’r Hunan yng Nghelf Heddiw Yn agor mis Mehefin

25/06/2022 - 25/09/2028

Arddangosfa

Mae Atlas Dros Dro: Mapio’r Hunan yng Nghelf Heddiw yn cyflwyno detholiad o weithiau sy’n archwilio syniad amgen, cyflenwol i gartograffeg, y wyddoniaeth draddodiadol neu’r arfer o lunio mapiau.

Mae’r 17 cartograffydd-artist Atlas Dros Dro yn ymchwilio i’w canfyddiadau gan ddefnyddio dull traddodiadol o fapio ond yn ei ehangu ar hyd llwybrau anghonfensiynol. Maen nhw’n myfyrio ar hunaniaeth, ysbrydolrwydd, yr isymwybod, emosiynau, teimlad corfforol a meddyliol, ac yn herio’r dulliau a’r rheolau a ddefnyddiwn i ddehongli mapiau o’r fath.

Gwybodaeth i ymwelwyr

12 Stryd Vaughan
Llandudno LL30 1AB

Amseroedd Agor
Dydd Mawrth – Dydd Sul
10:30am – 5.00pm

Mynediad am Ddim

Ymweld â gwybodaeth