Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Arddangosfa Myfyriwr Portffolio

4 Mehefin 2019 - 14 Gorffennaf 2019

Arddangosfa

Gan weithio gyda deg artist o draws y'r DU, mae myfyrwyr Conwy o 14-18 oed wedi creu ystod o waith celf mewn cyfres o weithdai Portffolio a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r arddangosfa hon yn dogfennu pob gweithdy a'r canlyniadau a ysbrydolodd ac ehangodd portffolio'r person ifanc creadigol hyn.
Be’ ydy Portffolio?
Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn rhan o Griw Celf a ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau. Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog. Bydd artistiad profiadol mewn gwahanol ddisgyblaethau yn rhannu eu gwaith ac yn eich helpu i ddatblygu sgiliau wrth archwilio deunyddiau a thechnegau nad ydych chi efallai wedi eu defnyddio o’r blaen. Bydd hefyd cyfleoedd i chi drafod eich gwaith a datblygu eich portffolio personol.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr