Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4yp Mynediad am ddim

Menu

CLWB CELF: Creu Marcia a Thryloywderau

22 Hydref 2022

Time: 10:30 - 12:00

Gweithdy plant

Y tymor, yma fydd y cyfranogwyr yn edrych ar themâu o golau, cerfluniau a’r synhwyrau trwy archwilio deunyddiau a ffyrdd o creu wedi cael eu ysbrydoli gan arddangosfa Cerith Wyn Evans.

Fydd y cyfranogwyr yn archwilio’r gwaith yn yr arddangosfa, canolbwyntio ar y pŵer o golau lliwiau a gwneud marciau trwy arbrofi gydag arlunio haniaethol gyda deunyddiau tryloyw.

Wedi’i anelu tuag at gyfranogwyr rhwng yr oedran o 6-11

Gwybodaeth Diogelwch COVID-19 ar gyfer Cyfranogwyr Gweithdai, Rhieni, Gwarcheidwaid a Gofalwyr, Sefydliadau Addysgol a Grwpiau Addysgol ar gyfer Ymweliadau ag Oriel MOSTYN.

Dyluniwyd y protocolau a’r gweithdrefnau arfer da i sicrhau diogelwch a lles unrhyw grwpiau sy’n ymweld.

  • Os ydych chi’n dangos unrhyw symptomau o COVID-19 peidiwch â mynychu’r gweithdy. Cewch eich ad-dalu os na allwch ddod oherwydd symptomau.
  • Fydd deunyddiau glan yn cael eu defnyddio ym mhob gweithdy i atal traws-halogiad.
  • Cyn ac ar ôl pob gweithdy bydd y Stiwdio Dysgu yn cael ei glanhau’n drylwyr.
  • Disgwylir i bob ymwelydd defnyddio glanweithydd dwylo wrth gyrraedd a gadael, gan osgoi ysgwyd llaw a chyswllt corfforol, a.y.b.
  • Nid yw orchuddion hwyneb yn ofynnol i ymwelwyr, ond rydym yn cynghori bod pobl dal i’w wisgo yn enwedig o fewn pellter o 2-fetr oddi wrth ei gilydd.

Cysylltwch â ni [email protected] os oes angen mwy o wybodaeth ar ein protocolau COVID-19 neu os hoffech ofyn am gymorth mynediad ychwanegol.

Chwiliwch

Event information

Cost: £8.00

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr