Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

cwrdd â mi wrth yr afon

25 Mehefin 2022 - 28 Awst 2022

Arddangosfa

  • cwrdd â mi wrth yr afon, installation view at Mostyn, 2022. ©Rob Battersby

  • cwrdd â mi wrth yr afon, installation view at Mostyn, 2022. ©Rob Battersby

  • cwrdd â mi wrth yr afon, installation view at Mostyn, 2022. ©Rob Battersby

  • cwrdd â mi wrth yr afon, installation view at Mostyn, 2022. ©Rob Battersby

  • cwrdd â mi wrth yr afon, installation view at Mostyn, 2022. ©Rob Battersby

  • cwrdd â mi wrth yr afon, installation view at Mostyn, 2022. ©Rob Battersby

  • cwrdd â mi wrth yr afon, installation view at Mostyn, 2022. ©Rob Battersby

  • cwrdd â mi wrth yr afon, installation view at Mostyn, 2022. ©Rob Battersby

Wedi’i ysbrydoli gan rwydweithiau sy’n digwydd ym myd natur sy’n galluogi cymunedau o blanhigion a bywyd gwyllt i ffynnu, rhannu maeth ac anfon rhybuddion traws-rywogaeth, mae cwrdd â mi wrth yr afon yn anelu at groestorri, troshaenu ac amlygu edafedd cysylltiol rhwng celf, y tir a phobl sy’n byw yng Ngogledd Cymru.

Yn cymryd siâp yn raddol fel clwb rheolaidd a gynrychiolir gan gymunedau lleol Conwy, planhigion brodorol a’r artist Frances Disley, mae cwrdd â mi wrth yr afon wedi bod yn weithredol ers gwanwyn 2022 fel cydweithrediad crwydrol rhwng rhwydweithiau dynol ac an-ddynol sy’n gysylltiedig trwy’r afon Conwy a’i llednentydd.

Yn ystod y rhaglen, bu’r clwb yn cymryd rhan mewn cyfarfyddiadau gwledig yng Nghapel Curig, Coed Hafod a RSPB Conwy, a gweithdai yn Menter Iaith, Llanrwst a Chanolfan Ddiwylliant Conwy, lle arafodd y clwb a chyfnewid gwybodaeth a hanes gyda’r planhigion oedd yn byw yn y tri safle ac o’u cwmpas.

Yr haf hwn, bydd cwrdd â mi wrth yr afon yn byw yn y Gofod Prosiect ac yn gwahodd y cyhoedd ehangach i’r prosiect trwy gyflwyniad ffilm, cerflunwaith, tecstilau a gweithgareddau cyfranogol.

Mae MOSTYN yn diolch o galon i holl gydweithwyr y prosiect: Iona, Myfanwy, Sheila, Lynzi, Irene, Janey, Mair, Eirlys, Sharon, George, Jim, Delyth a Rhiannon.

Dewch i weld taith cwrdd â mi wrth yr afon drwy ddilyn Instagram y prosiect: cwrdd_a_mi

Gwlyptir Coetir Rhostir Coetir Gwlyptir / Wetland Woodland Heath Woodland Wetland, 2022 
Fideo, 7 munud 36 eiliad,
Artist: Frances Disley
Camera a golygu: George Ellis
Gan gynnwys: Afon Conwy, Capel Curig, Coed Hafod, RSPB Conwy 

yr hyn sy’n tyfu lle rydym yn crwydro / what grows where we wander, 2022 
Fideo, 9 munud 32 eiliad
Artist: Frances Disley
Camera a golygu: George Ellis
Gan gynnwys: cwrdd â mi wrth yr afon, Delyth Williams a Jim Langley – Natures Works, Afon Conwy, Capel Curig, Coed Hafod, RSPB Conwy, Menter Iaith 

Artist profiles and statements

Utopias Bach 

Mae Utopias Bach yn brosiect celf a grëwyd gan y rhai sy’n cymryd rhan, ac sy’n agored i bawb. Mae o prosiect amlgyfryngol sy’n mynd i’r afael ag ansicrwydd ein byd wedi’r cyfnod clo, gan archwilio sut y byddwn yn wynebu difrifoldeb llethol ein sefyllfa wedi COVID, gan gynnwys materion newid hinsawdd a chwymp ein ecosystem.

Nature’s Work

Cyfarwyddir Nature’s Work gan Jim Langley, addysgwr awyr agored, planhigion a daeareg arbenigol sy’n darparu teithiau cerdded tywys, digwyddiadau hyfforddi addysgol a chyrsiau sgiliau i unigolion a grwpiau ledled y DU ac ar gyfandir Ewrop.

Frances Disley

Mae Frances Disley yn artist amlddisgyblaethol wedi’i lleoli yn Lerpwl gydag ymarfer sy’n rhychwantu cerflunio, cyfranogiad, perfformio a gosodwaith. Mae Disley yn cael ei ddylanwadu gan yr effaith therapiwtig y gall celf, a hyd yn oed gwrthrychau unigol, ei chael ar hwyliau, boed yn arogl tawelu deilen mynawyd y bugail, neu arwyneb llyfn carreg fân, wedi’i naddu gan amser yn eich palmwydd.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr