Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Adleisiau Preswylwyr: Canol Tref Llandudno Taith Gerdded a Siarad

25 Tachwedd 2022

Time: 14:00 - 16:00

Digwyddiad

Sut mae ein cymunedau cyfagos yn teimlo am yr ardal y maent yn byw ynddi? Beth yw’r lleoedd y mae preswylwyr lleol yn teimlo bod ganddynt gysylltiad â nhw o amgylch Llandudno? Sut gall Mostyn greu gofod lle gall cymunedau deimlo’n gartrefol yn yr oriel?

Mewn ymateb i’r cwestiynau hyn, mae Mostyn yn cyflwyno Adleisiau Preswylwyr, prosiect cydweithredol newydd gyda’r practis pensaernïaeth gymdeithasol wedi’i leoli yn Sheffield, Studio Polpo, a’r artistiaid sain o Gonwy, Graham Hembrough a Carl Richardson.

Dros dridiau bydd yr artistiaid yn preswylio mewn lleoliadau ar draws Llandudno ac o fewn yr oriel i gwrdd â chymunedau a’r cyhoedd ehangach. Trwy’r cynulliadau hyn a recordiwyd, bydd yr artistiaid yn cynhyrchu gweithiau sain newydd a fydd yn cyflwyno portread o’r dref trwy’r lleisiau torfol yn y mannau cyhoeddus hyn.

Bydd y gweithiau newydd hyn yn cael eu cyflwyno yn Gofod Prosiect Mostyn yn 2023, ar-lein ac o fewn Gofod Prosiect Mostyn sydd newydd ei drawsnewid, man lle gall ein cymunedau a’r cyhoedd ehangach ddod at ei gilydd a dod ar draws ein rhaglenni mewn ffyrdd amgen a newydd.

Dydd Gwener, 25 Tachwedd 2022 – Canol Tref Llandudno: Taith Gerdded a Siarad
Wedi’i hysbrydoli gan ymagwedd ConwyMIND, elusen annibynnol i gefnogi gwell iechyd meddwl a lles i bobl ar draws Sir Conwy, mae’r Taith Gerdded a Siarad hon yn wahoddiad i grwydro’r dref a rhannu atgofion am leoedd sydd ag ystyr arbennig i drigolion lleol. Bydd Y Taith Gerdded a Siarad yn cofnodi’r daith, trwy’r sgyrsiau, y symudiadau a sŵn yr elfennau sy’n ein hamgylchynu ar y ffordd.

Gwahoddir cyfranogwyr y digwyddiad hwn i gynnig lleoliadau yng nghanol y dref yr hoffent eu rhannu ymlaen llaw. Byddwch yn ymwybodol bod y digwyddiad hwn yn cynnwys cerdded yn yr awyr agored ac rydym yn eich cynghori i wisgo dillad ac esgidiau cynnes sy’n dal dŵr. Fydd y llwybr y daith gerdded a’r siarad hwn yn cael ei rhannu gyda deiliaid tocynnau ar y 22 o Dachwedd cyn y digwyddiad.

Mae croeso i chi ymuno a gadael pryd bynnag y teimlwch yn gyfforddus. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad ychwanegol siaradwch â ni ar 01492 879201 neu ysgrifennwch atom yn [email protected].

Book

Event information

Cost: Am ddim

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr