Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

AM10 Taloi Havini: Celf Protest

14 Chwefror 2024

Time: 13:30 - 15:30

Gweithdy plant

Yn y gweithdy 2 awr hwn, byddwn yn profi gwaith celf Taloi Havini i ddarganfod sut mae’n archwilio thema cyfiawnder amgylcheddol.

Yna byddwn yn dylunio arwyddion protest ein hunain i dynnu sylw at y materion amgylcheddol sy’n wynebu ein cymunedau – yn Llandudno a thu hwnt.

Byddwn yn defnyddio darlunio, collage, a phaentio i wneud ein harwyddion mor ddeniadol â phosibl.

Ar ôl cwblhau ein harwyddion, byddwn yn cynnal gorymdaith ein hunain!

5+ oed. Rhaid i bob plentyn gael ei oruchwylio a bod yng nghwmni oedolyn. Archebwch docyn i bob aelod o’r grŵp fynychu, gan gynnwys rhieni neu warcheidwaid.

Book

Event information

Cost: Am ddim

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr