Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Celf a Thechnolegau Uwch

7 Hydref 2023

Time: 11:30am - 15:30pm

Siarad

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Symposiwm IKT 2023 sydd ar ddod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, sydd wedi’i lleoli yn Ffordd Deiniol, Bangor, Cymru, LL57 2TQ. Mae’r lleoliad anghygoel hwn yn gosod y llwyfan ar gyfer archwiliad deinamig o’r groesffordd rhwng celf a thechnoleg.

Mae artistiaid heddiw yn cynhyrchu cynnwys ar gyfer y byd celf gan ddefnyddio technolegau newydd, eu gwaith a’u harbrofion gan eu harwain i ddyfeisio fformatau, cymwysiadau a chynnwys cwbl newydd sy’n aml yn cael eu rhoi ar y farchnad wedi hynny. Mae ymgysylltu â chynulleidfaoedd trwy gynnwys artistig a llwybrau addysgol gan ddefnyddio arferion celf ddigidol yn ei gwneud hi’n bosibl denu mwy o bobl ac yn anad dim cynulleidfaoedd ifanc ar gyfer y sefydliadau a’r curaduron sy’n gweithio yn yr amgylchedd creadigol hwn: model allweddol ar gyfer sefydliadau diwylliannol sy’n denu nawdd newydd a newydd. cronfeydd.

Bydd testun y symposiwm, am y defnydd deinamig o gyfleoedd digidol, yn ysbrydoli ac yn cynhyrchu syniadau ar gyfer cyrraedd cynulleidfaoedd nad ydynt yn gallu teithio i ymweld ag orielau nac yn wir i gael mynediad i’r byd celf. Mae rolau, swyddi a swyddogaethau newydd yn dod i’r amlwg ac mae posibiliadau newydd ar gyfer artistiaid a churaduron yn datblygu. Mae diwylliant digidol sy’n gallu ysgogi a gwella proffesiynau presennol yn cael effaith fawr ar gymdeithas yn gyffredinol. Mae hyn yn arbennig o wir gyda datblygiad y dechnoleg blockchain a fformatau NFT (Non-Fungible Tokens) a chelf crypto, gan fod yr amgylchedd hwn yn caniatáu i adran lawer ehangach o’r boblogaeth greadigol gynhyrchu celfyddydau yn weithredol a gwneud bywoliaeth ohono. Ymarferwyr sydd wedi’u lleoli’n ddaearyddol y tu allan i ranbarthau’r Gorllewin neu o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, yn aml o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is a allai groestorri â rhyw, hil neu hunaniaeth rywiol yw’r rhai sy’n elwa fwyaf o’r ehangu a’r ehangiad hwn ym myd celf.

Mae’r fformatau digidol newydd yn osgoi porthorion traddodiadol y farchnad gelf (orielau, asiantau, curaduron, cyfarwyddwyr amgueddfeydd) a’r byd academaidd (beirniaid, golygyddion, a chyhoeddwyr), gan gysylltu awduron yn uniongyrchol â chasglwyr, artistiaid â phrynwyr, a darparu gwasanaeth y mae mawr ei angen. achubiaeth amgen i’r rhai nad ydynt yn byw mewn canolfannau celf metropolitan neu ganolbwyntiau byd celf.

Ymunwch â ni yn Symposiwm IKT 2023 ar gyfer archwiliad cyfoethog o gelfyddydau cyfoes a digidol, gan ddatgelu potensial technolegau uwch, gan gynnwys NFTs a fformatau celf crypto.

Geiriau allweddol Symposiwm IKT 2023 yw:

 1. Diwylliant
 2. Arloesedd
 3. Ymchwil
 4. Entrepreneuriaeth greadigol newydd
 5. Arferion artistig newydd

Amlinelliad o’r Symposiwm

I. Cyflwyniad

 • Trosolwg byr o thema ac amcanion y symposiwm
 • Cyflwyniad y siaradwyr a’r hwyluswyr

Cynullydd: Alfredo Cramerotti, Mostyn, aelod Art Dubai Digidol a TGCh/AICA

II. Araith gyweirnod: Croestoriad Celf a Thechnolegau Uwch

 • Mae technolegydd neu strategydd amlwg yn y maes yn trafod y ffyrdd y mae celf a thechnoleg yn croestorri a’r cyfleoedd a’r heriau a gyflwynir gan y groesffordd hon.

Siaradwr: Luba Elliott, Curadur ac Uwch Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn UCL Centre for Artificial Intelligence, Llundain

III. Trafodaeth Banel B: NFT a Chelf Crypto yn ymarferol:

 • Natur, gweithrediad, a chyfleoedd a gyflwynir gan NFT a fformatau celf crypto ar gyfer pobl greadigol, curaduron ac awduron
 • Uchafbwyntiau ac isafbwyntiau / cyfleoedd ac anfanteision cymhwyso technolegau uwch i ddiwydiannau creadigol y celfyddydau gweledol
 • Mae themâu allweddol y sesiynau hyn yn cynnwys ymwybyddiaeth dechnolegol, rhwydwaith cyfoedion, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol ac arferion artistig newydd.

Siaradwyr: Ivona Tau (artist); David Gryn (curadur a chynhyrchydd a Phrif Swyddog Gweithredol Datata Art); Aleksandra Artamonovskaja (curadur a Chynghorydd Web3 x Art); Valentino Catricalà (curadur, Oriel Modal, SODA Prifysgol Fetropolitan Manceinion)

Cymedrolwr: Alfredo Cramerotti, Mostyn, aelod Art Dubai Digidol a TGCh/AICA

IV. Trafodaeth Banel A: Busnes Celf a Thechnoleg

 • Mae panel o arbenigwyr ym meysydd y celfyddydau crypto a’r Metaverse yn trafod cyflwr presennol y diwydiant a’r potensial ar gyfer datblygiadau busnes creadigol.
 • Cysyniad a gweithrediad cyffredinol y dechnoleg blockchain a’r cyfleoedd i’w chymhwyso i ddiwydiannau creadigol y celfyddydau gweledol.
 • Mae themâu allweddol y sesiynau hyn yn cynnwys diwylliant, arloesedd, agweddau cyfreithiol ac entrepreneuriaeth greadigol newydd.

Siaradwyr: Mimi Nguyen (Athro Cynorthwyol, Prifysgol y Celfyddydau Llundain a churadur, Verse Gallery); Kimberly Babin (Sylfaenwr Cynghorwr Celfyddydau, Art Legal); Annka Kultys (Sylfaenydd a Chyfarwyddwr ANNKA KULTYS GALLERY)

Cymedrolwr: Alfredo Cramerotti, Mostyn, aelod Art Dubai Digidol a TGCh/AICA

V. Perfformiad Prif Ddarlith: Dyfodol Celf a Thechnolegau Uwch

 • Mae siaradwr amlwg yn cyflwyno eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol celf a thechnoleg a’r ffyrdd y bydd technolegau newydd yn effeithio ar y diwydiannau creadigol gyda pherfformiad darlith.

Siaradwr: Gweithredwr – Ania Catherine a Dejha Ti (artistiaid)

VI. Sylwadau Clo

 • Sylwadau cloi a myfyrdodau ar y symposiwm

Cynullydd: Elisa Rusca (Prif Guradur, Genefa Amgueddfa’r Groes Goch ac aelod IKT/AICA)

Mae Symposiwm IKT 2023 yn brosiect cydweithredol rhwng IKT a Mostyn, a drefnir fel rhan o’r Cyngres Ryngwladol IKT 2023. Mae wedi bod yn bosibl diolch i gefnogaeth hael Llywodraeth Cymru, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Carol Bell, Brook Smith, Adam Prideaux, a Donald G. Wenzel Jr.

Book

Event information

Cost: Am dim

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr