Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

CLWB CELF: StudioMADE

21 Ionawr 2023

Time: 13:00 - 15:00

Gweithdy plant

Gwahoddir teuluoedd a’u hartistiaid ifanc i ymuno â ni ar gyfer Clwb Celf arbennig ychwanegol gyda’r artistiaid StudioMADE Angela Davies a Mark Eaglen.

Wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa Cerith Wyn Evans yn ein prif orielau bydd y gweithdy hwn yn galluogi ein cyfranogwyr ifanc i chwarae ac archwilio o fewn celf, gwyddoniaeth a thechnoleg.

Bydd y gweithdy yn sefydlu labordy archwiliadol i ymgysylltu’r synhwyrau trwy chwarae gyda golwg, sain, symudiad a chyffyrddiad. Dewch i chwarae gyda golau electro-ymoleuedd, synwyryddion, sain sy’n dod at ei gilydd mewn profiad maglu a rhyngweithiol.

Wedi’i anelu at artistiaid ifanc rhwng 6-11 oed.

Gwybodaeth Diogelwch COVID-19 ar gyfer Cyfranogwyr Gweithdai, Rhieni, Gwarcheidwaid a Gofalwyr, Sefydliadau Addysgol a Grwpiau Addysgol ar gyfer Ymweliadau ag Oriel MOSTYN.

Dyluniwyd y protocolau a’r gweithdrefnau arfer da i sicrhau diogelwch a lles unrhyw grwpiau sy’n ymweld.

  • Os ydych chi’n dangos unrhyw symptomau o COVID-19 peidiwch â mynychu’r gweithdy. Cewch eich ad-dalu os na allwch ddod oherwydd symptomau.
  • Fydd deunyddiau glan yn cael eu defnyddio ym mhob gweithdy i atal traws-halogiad.
  • Cyn ac ar ôl pob gweithdy bydd y Stiwdio Dysgu yn cael ei glanhau’n drylwyr.
  • Disgwylir i bob ymwelydd defnyddio glanweithydd dwylo wrth gyrraedd a gadael, gan osgoi ysgwyd llaw a chyswllt corfforol, a.y.b.
  • Nid yw orchuddion hwyneb yn ofynnol i ymwelwyr, ond rydym yn cynghori bod pobl dal i’w wisgo yn enwedig o fewn pellter o 2-fetr oddi wrth ei gilydd.

Cysylltwch â ni [email protected] os oes angen mwy o wybodaeth ar ein protocolau COVID-19 neu os hoffech ofyn am gymorth mynediad ychwanegol.

Artist profiles and statements

StudioMADE

Wedi’i sefydlu yn 2016, mae studioMADE yn labordy creadigol a sefydlwyd gan Angela Davies a Mark Eaglen sy’n gweithredu ar draws disgyblaethau Celf, Gwyddoniaeth, Technoleg a Natur. Wedi’i siapio o amgylch cyd-destunau diwylliannol y gorffennol, y presennol a’r dyfodol damcaniaethol; rhennir darganfyddiadau o fewn rhaglen weithredol o ddigwyddiadau, arddangosfeydd, cyflwyniadau cyhoeddus a gweithdai addysgol.

Wedi’i leoli yn y Carriageworks yn Ninbych, mae’r adeilad diwydiannol hanesyddol yn gweithredu ar dri llawr sy’n cynnwys y prif ofod arddangos, stiwdios gweithredol a rhaglen breswyl sydd i’w lansio’n fuan. Gan geisio ysbrydoli cysylltiadau o fewn byd cymhleth, mae studioMADE yn cofleidio safbwyntiau lleol, cenedlaethol a byd-eang.

Book

Event information

Cost: £10

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr