Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Ffair Grefftau Cyfoes Gogledd Cymru Dros-Dro

10 Awst 2024

Time: 10:30 - 4:30

Digwyddiad

Bydd ein hail Ffair Grefftau Cyfoes Gogledd Cymru Pop-up yn cael ei chynnal ym Mostyn ar ddydd Sadwrn Awst 10fed.

Gyda mynediad am ddim i ymwelwyr, mae’n gyfle gwych i brynu celf hardd a fforddiadwy yn uniongyrchol gan yr artistiaid.

Bydd gennym 14 o stondinau gydag amrywiaeth o artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr o Gymru a gweddill y DU:

Bethan Parry Makes / Jo Lavelle Jewellery / Kirsty Williams Ceramics / Julian Brasington / Elwy studio / Nantglyn Pottery / Loz Anne / Naomi Bunker Artist / Lydia Silver / OR8DESIGN / Deryn Jewellery / Laura Weston / Heather Hancock Stitch / Miss Marple Makes

Bydd gennym hefyd weithdai galw heibio am ddim i bob oed. Bydd ein Siop ar agor fel arfer, a bydd ein caffi hefyd ar agor drwy’r dydd ar gyfer coffi wedi’i rostio’n lleol, cacennau blasus a phrydau ysgafn.

Artist profiles and statements

Bethan Parry Makes

“Mae Bethan Parry, yr artist cyfrwng cymysg, yn byw ac yn gweithio yn Wrecsam, Gogledd Cymru, gan arbenigo mewn gemwaith, gwrthrychau gwisgadwy a rhyngweithiol. Wedi’i hysbrydoli gan blentyndod a chwarae, nod Bethan yw creu darnau sy’n dod â theimlad o lawenydd i’r gwisgwr. Mae Bethan yn ail-greu teganau, gemau, a theimladau o blentyndod yn ei gwaith, gan rannu ei brwdfrydedd dros chwarae. Mae’r casgliad pasta wedi’i ysbrydoli gan y gweithgaredd cyffredin o blant yn gwneud mwclis llinynnol pasta a gliter, y freichled wedi’i ffeltio â nodwydd trwy bentyrru modrwyau, y gemwaith tiwb o wellt a theganau cysylltu, a’r ffyn glow oedolion yn siarad drostynt eu hunain. Gan ddefnyddio llawer o dechnegau yn ei gwaith, mae Bethan yn creu gemwaith unigryw a chwareus o ddeunyddiau gwerthfawr ac anwerthfawr.”

Jo Lavelle Jewellery

Gemwaith arian cyfoes gyda naws weadyddol a cherfluniol. Wedi’i wneud ym Manceinion.

Kirsty Williams Ceramics

Crochenydd stiwdio yw Kirsty Williams sy’n gweithio o gartref yn ei stiwdio fach yng Ngogledd Cymru. Mae ei harddull finimalaidd yn cael ei dylanwadu’n fawr gan egwyddorion dylunio Llychlyn o ymarferoldeb, symlrwydd ac estheteg. Mae’r palet o liwiau y mae’n eu defnyddio wedi’u hysbrydoli gan y lliwiau ym myd natur y mae’n eu mwynhau pan nad yw yn y stiwdio. Mae cerameg crochenwaith caled Kirsty wedi’u cynllunio i’w defnyddio bob dydd ac yn dod â llawenydd i’ch defodau bob dydd.

Julian Brasington

Gwneuthurwr printiau a bardd o Ogledd Cymru mae fy ngwaith yn archwilio momentaredd pethau. Caf fy nenu at y môr gan ei ddiderfynoldeb, gan y ffordd y mae’n ail-lunio ei hun, yn gyson, gan y posibiliadau y mae’n eu cynnig, ac fe’m denir i Ynysoedd am y rheswm arall: maent yn dal lleoedd, encilion, atalnodau. Mae fy mhrintiau a fy ngherddi eu hunain yn ynysoedd o bob math — mannau dal ond hefyd mannau gadael.

Elwy studio

Anne: Gwneuthurwr printiau yn defnyddio leino llythrenwasg a thechnegau sgrin sidan argraffiadau newidiol bach sy’n manteisio ar y potensial ar gyfer chwarae mewn print. Paul: Wedi’i ysbrydoli gan y byd naturiol – adar dyfrffyrdd mewn tirwedd hedfan – mae enamel ar fwrdd yn arwyneb adlewyrchol sy’n gosod y gwyliwr yn y ffrâm caffael.

Nantglyn Pottery

Rwy’n gwneud crochenwaith syml, ymarferol. Rwy’n hoff iawn o bowlenni a fasys ac mae ffurfiau traddodiadol Corea, Japaneaidd a Tsieineaidd yn dylanwadu’n gryf arnaf. Mae ffocws fy ngwaith ar ffurf ac anaml y byddaf yn addurno. Mae gwydro yn syml yn aml mewn un lliw ac rwy’n arbennig o hoff o seladonau. I gynhyrchu llysiau’r felan cynnil rwy’n defnyddio gwydreddau lludw sy’n cael eu tanio â rhydwytho mewn odyn nwy. Mae’r rhain weithiau’n cynnwys tasgiadau o wydredd gwaed ychen. I archwilio’r gwydreddau llawn haearn, tenmoku, persimmon a smotyn olew rwy’n tanio i mewn ac awyrgylch ocsideiddio mewn odyn drydan. Mae fy mhotiau wedi’u gwneud o grochenwaith caled neu borslen ac wedi’u tanio’n uchel (1280 gradd C).

Loz Anne

Artist cyfrwng cymysg Cymreig wedi ei leoli yng Nghaernarfon gogledd Cymru. Mae fy nghelf wedi’i hysbrydoli’n fawr gan flodau, gyda dylanwadau gan dueddiadau cyfoes ac eiconoleg Gymreig.

Naomi Bunker Artist

Mae Naomi yn gerflunydd sy’n byw ac yn gweithio mewn stiwdio ffermdy ger Abertawe. Y testun y mae Naomi yn mwynhau gweithio ag ef yw darnau ffigurol a bywyd gwyllt. Mae hi’n gweithio mewn clai yn creu cerfluniau realistig sydd naill ai’n cael eu tanio mewn odyn neu eu bwrw i resin efydd neu efydd.

Lydia Silver

Darlunydd ydw i wedi fy lleoli yng Nghonwy yn arbenigo mewn celf ddigidol gyda diddordeb mewn diwylliant a ffasiwn canol ganrif. Mae prif thema fy ngwaith wedi’i hysbrydoli gan estheteg y 1960au a’r 70au ac yn atgynhyrchu’r dulliau a’r arddulliau argraffu hyn yn ddigidol, a’u hailddehongli yn fy arddull gyfoes fy hun.

OR8DESIGN

OR8DESIGN yw Owen Findley, yn dylunio ac yn argraffu sgrin â llaw o’i stiwdio gartref yn Leeds, Gorllewin Swydd Efrog.

Wedi’i ysbrydoli gan natur, teithio ac antur, mae Owen yn cofleidio gofod negyddol ac yn defnyddio siapiau beiddgar, llifeiriol i dynnu’r gwyliwr i mewn a mynd â nhw ar antur drwy’r tirweddau y mae’n eu creu. Mae ei brintiau lleiaf yn canolbwyntio llai ar y manylion a mwy ar ddal emosiwn lle; atgofion niwlog o ymweliadau plentyndod ac eiliadau byrlymus o’ch hoff wyliau. Mae hyn yn rhoi teimlad tawel, tebyg i freuddwyd i’w brintiau. Mae Owen a’i deulu yn mynd â’u camperfan ar deithiau ledled y DU a thu hwnt yn rheolaidd i gael ysbrydoliaeth ar gyfer ei gyfres nesaf o brintiau.

Helpodd natur argraffu sgrin i lywio’r arddull llofnod OR8DESIGN, gan ddefnyddio’r lleiaf o liwiau i gael yr effaith fwyaf. Hyd yn oed ar ôl dros 12 mlynedd o argraffu, nid yw’r hyfrydwch o godi’r sgrin ar y lliw terfynol a gweld bod y print wedi bod yn llwyddiant erioed wedi diflannu i Owen. Mae Owen yn angerddol am i bawb allu perchnogi a mwynhau celf hardd, wedi’i gwneud â llaw ac felly mae ei waith wedi’i argraffu fel argraffiadau agored ac am bris fforddiadwy.

Deryn Jewellery

Rwy’n creu gemwaith unigryw wedi’u gwneud â llaw – fforddiadwy, lliwgar a hawdd i’w gwisgo.

Laura Weston

Rwy’n artist sy’n arbenigo mewn argraffu bloc traddodiadol, celf sy’n cynnwys lliwiau beiddgar, patrymau a themâu o fyd natur (gan gynnwys fy muse #hudsongingercat). Rwy’n blogio am fy siwrnai greadigol ar Instagram @laurawestonart

Heather Hancock Stitch

Gwneuthurwr yw Heather Hancock sy’n creu darnau gwreiddiol 2D a 3D wedi’u gwneud â llaw, gan ddefnyddio technegau pwytho, collage a lluniadu.

Miss Marple Makes

Artist cerameg ydw i yn seiliedig ar Ynys Môn. Dwi wrth fy modd gyda lliwiau beiddgar ac yn creu gwaith chwareus fydd yn gwneud i chi wenu.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr