Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Ffair Grefftau Cyfoes Gogledd Cymru Dros-Dro

12 Hydref 2024

Time: 10:30 - 4:30

Digwyddiad

Bydd ein trydedd Ffair Grefftau Cyfoes Gogledd Cymru Pop-up yn cael ei chynnal ym Mostyn ar Ddydd Sadwrn Hydref 12fed

Gyda mynediad am ddim i ymwelwyr, mae’n gyfle gwych i brynu celf hardd a fforddiadwy yn uniongyrchol gan yr artistiaid.

Bydd gennym 14 o stondinau gydag amrywiaeth o artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr o Gymru a gweddill y DU:

Chris Urwin Art and Jewellery / Coppermoss Jewellery (Kate Johnston) / Spindle Printer / Ruby Gingham / Upsydaisy Craft / Freshmattic / UME / O Ceramics / Stitch and Pick / Lost In The Wood / Kathy Hutton Prints / David Kennedy / Stiwdio rfhardy / SANS Studio

Bydd gennym hefyd weithdai galw heibio am ddim i bob oed. Bydd ein Siop ar agor fel arfer, a bydd ein caffi hefyd ar agor drwy’r dydd ar gyfer coffi wedi’i rostio’n lleol, cacennau blasus a phrydau ysgafn.

Artist profiles and statements

Chris Urwin Art and Jewellery

Rwy’n gwneud alwminiwm gyda gemwaith arian a gemwaith arian gweadog. Fy nylanwadau yw ffurfiau naturiol, gwead, lliw a phatrwm o’r amgylchedd a’r siapiau a welir mewn dylunio tecstilau canol ganrif. Rwyf wrth fy modd yn edrych ar gelf a dylunio yn ei holl ffurfiau; Rwy’n teimlo fy mod wedi fy nghalonogi a’m cyffroi gan yr holl bobl greadigol sy’n gweithio yno! Yn gysylltiedig â hyn rwy’n gwneud gwaith celf dyfrlliw a chyfryngau cymysg lle byddwch yn gweld nodau cynnil i’r gweadau, y lliw a’r marciau a ddefnyddir yn fy ngemwaith. Rwy’n wneuthurwr angerddol ac yn ystyried bod y gwaith rwy’n ei gynhyrchu yn hygyrch i bawb o ran dyluniad a chost.

Coppermoss Jewellery (Kate Johnston)

Mae Kate yn creu Gemwaith a Cherfluniau Celf Gwisgadwy unigryw. Mae hi’n dylunio ac yn gwneud darnau datganiadau lliwgar wedi’u gwneud o ddeunyddiau cymysg gan gynnwys Eco arian, Copr, Pres, Efydd, Enamel, Jesmonit a Gemstones. Mae casgliadau Gemwaith Coppermoss yn cynnwys darnau unigryw unigryw a wnaed â llaw gan Kate yn ei stiwdio yn Wem, Swydd Amwythig. Ar hyn o bryd mae hi’n archwilio ysgythru, patination a gwneud marciau yn ei gemwaith a’i cherfluniau. Mae ei gwaith yn cynnwys ystod o fodrwyau datganiadau, broetshis, mwclis, clustdlysau a breichledau. Mae hi’n gwerthu’n bersonol mewn marchnadoedd gwneuthurwyr, digwyddiadau stiwdios agored, arddangosfeydd a thrwy ei gwefan. Mae Kate wedi treulio oes yn gweithio yn y Celfyddydau fel dylunydd ac artist cymunedol ac mae wedi bod yn datblygu a thyfu Coppermoss ers 2019. Mae’n cael ei hysbrydoli gan greiriau hynafol, gemwaith llwythol, Picasso, Alexander Calder a’r Cosmos.

Spindle Printer

Gwneuthurwr printiau o Leeds ydw i a aned yn Seland Newydd ac rwy’n cynnig amrywiaeth o brintiau torlun leino a phren gwreiddiol sy’n adlewyrchu fy nghariad at y byd naturiol, hanes, swrrealaeth, darlunio vintage a fy nychymyg di-guriad. Rwy’n hoffi gwneud fy nghelf yn ddeniadol ac yn llawn cymeriad. Rwy’n hoffi cymryd deunydd pwnc confensiynol a rhoi twist iddo, gan ddefnyddio cymysgedd o siapiau beiddgar, manylion mân a phatrymau, wrth arbrofi gyda gwahanol dechnegau argraffu i gyflawni hyn.

Ruby Gingham

Gwnïo am amser hir Rwyf bellach yn gwneud bagiau, rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda ffabrig; y lliwiau, dyluniadau, gweadau. Mae’n wych cymryd darn o ffabrig a’i siapio’n eitem swyddogaethol. Rwy’n gweithio gyda’r nod o wastraffu cyn lleied o ddeunydd â phosibl, gan wneud o ffabrigau newydd ac wedi’u hadfer. Mae’r rhan fwyaf o’r eitemau llai rwy’n eu cynhyrchu wedi’u gwneud o’m ‘off cuts’. Fy nod yw cynhyrchu eitemau ymarferol o ansawdd da yn fy steil fy hun.

Upsydaisy Craft

Helo Nat ydw i o Upsydaisy Craft Rwy’n seramegydd yn Sheffield. Rwy’n creu cerameg wedi’i danio ag odyn wedi’i wneud â llaw a’i baentio â llaw ar ffurf mygiau, potiau, llestri, gemwaith a gwaith celf. Rwy’n cael fy ysbrydoli gan wenu, lliwiau llachar a bisgedi Prydeinig! Rwy’n gwneud popeth fy hun o lwmp mawr o glai yn y stiwdio ar waelod fy ngardd. Mae’n llawenydd llwyr a gobeithio bod hynny’n cael ei adlewyrchu yn fy ngwaith!

Freshmattic

Gwneuthurwr printiau, artist a doofus cyffredinol yw Freshmattic, sy’n arbenigo mewn celf isel ael, uchel ei ysbryd a fforddiadwy. Mae’n gwneud llanast ar unrhyw beth, fel arfer yn defnyddio neon, collage, leino, sgrin-brint, paent du trwchus a dulliau tafladwy eraill i greu celf pop bywiog a digywilydd.

UME

Ume yw gwisg greadigol y dylunydd a gwneuthurwr gemwaith o Ogledd Cymru, Emma. Rwy’n gwneud gemwaith syml, cain sydd i gyd wedi’u gwneud gan ddefnyddio technegau a phrosesau gof arian traddodiadol ac wedi’u gwneud â llaw unigryw yng Ngogledd Cymru, gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu.

Syrthiais mewn cariad â gwneud gemwaith am y tro cyntaf tra roeddwn yn astudio Gemwaith a Gof Arian yn y Brifysgol yn fy ugeiniau cynnar. Es ymlaen i gael dau o blant a gyrfa hir yn gweithio fel Gweithiwr Cymdeithasol, cyn dod yn ôl i wneud gemwaith pan hedfanodd fy mhlant y nyth. Rhwng mis Mawrth a mis Rhagfyr bob blwyddyn byddwch yn dod o hyd i mi mewn gwahanol farchnadoedd crefftwyr ar draws Gogledd Cymru.

Pan nad wyf yn gweithio ar Ume, gallwch ddod o hyd i mi yn cerdded ym mynyddoedd Cymru, yn yfed llawer o de mintys ac yn treulio amser gyda fy nheulu a ffrindiau.

O Ceramics

Cymeraf fy ysbrydoliaeth o dirweddau lleol Gogledd Cymru.

Stitch and Pick

Stitch and Pick yw Heather a Sharon sy’n rhannu eu hangerdd dros gasglu ac ailddefnyddio ffabrigau ac edau i wneud darnau unigol diddorol.

Lost In The Wood

Mae Laura Cameron (Lost In The Wood) yn defnyddio crosio a ffeltio nodwydd i greu cerfluniau meddal bywiog wedi’u hysbrydoli gan anatomeg, meddygaeth a phlanhigion. Mae Laura’n mwynhau gwyrdroi’r disgwyliadau sy’n aml yn cyd-fynd â thecstilau, gan eu hyrwyddo fel man lle mae celf, gwyddoniaeth a straeon yn cwrdd. Mae hi wedi ei lleoli yng Ngogledd Cymru.

Kathy Hutton Prints

Gwneuthurwr printiau ydw i sy’n cael fy nylanwadu gan serameg, patrwm a botaneg tymhorol, gan ddod o hyd i ysbrydoliaeth yn y trysorau syrthiedig bob dydd. Rwy’n ymgorffori llawer o dechnegau argraffu â llaw, gan adeiladu haenau printiedig yn araf gyda chymaint o gariad at y broses ag at y planhigion sy’n ysbrydoli, gan greu un o brintiau caredig ac argraffiadau bach gwreiddiol ochr yn ochr â chlustogau wedi’u hargraffu â llaw, llieiniau sychu llestri a phecynnau o gardiau tymhorol.

Mae gan fy ngwaith symlrwydd siâp ac mae lluniadau llinell yn chwarae rhan bwysig. Rwy’n cymysgu gwaith llinell wedi’i dynnu â llaw ac wedi’i argraffu â thasgau o sgrin neu liw bloc-brint. Mae silwetau beiddgar yn caffael eu cymeriad eu hunain o’u cyfuno â natur ddigymell mono-brint, gan ganiatáu ar gyfer creu’n fyrfyfyr a datblygu arddull argraffu sy’n cyd-fynd â fy llawysgrifen unigryw fy hun. Yn wreiddiol o The Wirral, fe wnes i gwblhau gradd yn DJCA, Dundee mewn Tecstilau Printiedig gyda gwneud printiau fel fy mhwnc cymorth. Nawr rwy’n byw ac yn gweithio yn Wiltshire lle rwy’n dysgu gwneud printiau o fy stiwdio gartref.

David Kennedy

Dylunydd a gwneuthurwr nwyddau cartref anarferol o bren a deunyddiau sydd wedi’u cwympo neu wedi’u taflu. Rwyf wrth fy modd yn creu darnau lliwgar, trawiadol ac yn aml yn ‘amhosib’ i greu darnau diddorol i’r cartref.

Stiwdio rfhardy

Patrymau a lliwiau llachar o wwaith celf gwreiddiol ar bapur a phren, gemwaith unigryw a ategolion. Argraffu ar sgrin â llaw yn Bethesda.

SANS Studio

Mae SANS Studio yn cael ei redeg gan y gwneuthurwr printiau Emily Gerrard, mae’n gartref i greadigaethau argraffiad cyfyngedig sy’n anrhydeddu harddwch technegau wedi’u gwneud â llaw a phrosesau traddodiadol. Yn ei hanfod mae’r stiwdio yn canolbwyntio ar sgrin-brintio, gan gofleidio amherffeithrwydd a ffurfiau ailadroddus. Mae llawer o’r gweithiau’n canolbwyntio ar wrthrychau sydd wedi’u hadennill a’u hanghofio fel hen lyfrau, ffotograffau, darnau o bapur a recordiau finyl. Gallwch ddisgwyl delweddau sy’n uno dylanwadau Celfyddyd Bop â thro Pync.

Mae popeth y mae’r stiwdio yn ei gynhyrchu yn cael ei argraffu â llaw a’i wneud â llaw lle bynnag y bo modd. Mae’r ystod cynnyrch yn rhychwantu crysau-t graffeg wedi’u hargraffu â sgrin, llyfrau nodiadau llawes record wedi’u rhwymo â llaw, cardiau cyfarch wedi’u hargraffu, ffotograffau 35mm wedi’u hargraffu â llaw gelatin arian, printiau celf gwreiddiol wedi’u hargraffu â sgrin a hyd yn oed ffotolyfrau. Mae ethos y stiwdio wedi’i wreiddio’n ddwfn mewn dathlu dulliau traddodiadol a phrosesau analog mewn print a ffotograffiaeth, gyda phwyslais ar gynhyrchu eitemau gwreiddiol ond fforddiadwy sydd ar gael yn eang.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr