Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Ffair Grefftau Cyfoes Gogledd Cymru Dros-Dro

14 Rhagfyr 2024

Time: 10:30 - 4:30

Digwyddiad

Bydd ein Ffair Grefftau Cyfoes Gogledd Cymru dros dro olaf 2024 yn cael ei chynnal ym Mostyn ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 14eg.

Gyda mynediad am ddim i ymwelwyr, mae’n gyfle gwych i brynu celf hardd a fforddiadwy yn uniongyrchol gan yr artistiaid.

Bydd gennym 14 o stondinau gydag amrywiaeth o artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr o Gymru a gweddill y DU:

Sarah Bartlem Ceramics / Eve Redmond Jewellery / Becca Brown / Sian Elen Designs / Nobuko Okumura Jewellery / Bryn Teg Ceramics / Beth Knight Printmaker / The Crafty Guillemot / Katie Roberts Jewellery / Caroline Brogden Contemporary Jewellery / Vincent Patterson / The Way to Blue / Rhi Moxon / Elly Strigner  

Bydd gennym hefyd weithdai galw heibio am ddim i bob oed. Bydd ein Siop ar agor fel arfer, a bydd ein caffi hefyd ar agor drwy’r dydd ar gyfer coffi wedi’i rostio’n lleol, cacennau blasus a phrydau ysgafn.Artist profiles and statements

Sarah Bartlem Ceramics

Crochenydd casgliad bach unigryw.

Eve Redmond Jewellery

Mae Eve Redmond wedi’i lleoli yng Nghanolfan Grefft a Dylunio Manceinion, lle mae’n gwerthu ei chasgliadau wedi’u gwneud â llaw ac yn creu darnau untro ar gyfer comisiynau ac arddangosfeydd. Mae ceinder cynnil y gwaith yn dod â defnydd arloesol o fetelau gwerthfawr, diemwntau a pherlau ynghyd i greu clasuron bythol a ddyluniwyd i’w gwisgo bob dydd.

Becca Brown

Gweithio mewn porslen a crochenwaith caled Rwy’n cyfuno lluniadu, peintio a gwneud printiau i adeiladu naratif ar wyneb serameg addurniadol a adeiladwyd â llaw. Mae olion bysedd, strociau brwsh a marciau gwneud yn cael eu gadael yn agored yn fwriadol i bwysleisio’r berthynas rhwng llestr a gwrthrych. Trwy linellau a manylion cain, fy nod yw dal golygfeydd cyffredin ac eiliadau o gysylltiad rhwng pobl, ac weithiau ag anifeiliaid.

Sian Elen Designs

Wedi fy lleoli yn Rhos-on-Sea dwi’n creu addurn Macramé a gemwaith unigryw, yn aml gyda naws hudolus bohemaidd. Mae fy ystod yn cynnwys gemwaith cywrain, crogfachau planhigion, croglenni, addurniadau priodas, llenni, ac rwy’n aml yn ymgorffori crisialau, cregyn, neu ddarnau o natur wedi’u fforio.

Nobuko Okumura Jewellery

Mae Nobuko yn cyfuno geometreg a natur yn fedrus, gan grefftio darnau unigryw sy’n mynd y tu hwnt i’w gwrthddywediadau ymddangosiadol. Ei hoffter yw cysoni gemau ag aur ac arian, gan ddefnyddio castio cwyr, cerfio a thechnegau saernïo traddodiadol. Trwy gynhyrchu sypiau bach a derbyn comisiynau, mae hi’n sicrhau amrediad prisiau amrywiol, gan gynnig hygyrchedd i’w chreadigaethau nodedig.

Bryn Teg Ceramics

Y llynedd symudais i Ynys Môn i ddechrau fy musnes cerameg fy hun i ganolbwyntio ar fy nghariad at gerflunwaith cerameg. O fy stiwdio rwy’n mwynhau adeiladu â llaw, gwneud marciau, sgraffito, defnyddio ocsidau a phaentio mewn slipiau lliw llachar.

Mae fy ngherfluniau ceramig wedi’u hadeiladu â llaw wedi’u hysbrydoli gan fyth a hud, llên gwerin, chwedlau a’r byd naturiol. Daw ysbrydoliaeth o ddylanwadau Neolithig, Celtaidd, Derwyddol, Norsaidd a Christnogol, tir a morluniau. Mae pob creadigaeth yn adlewyrchu fy angerdd dwfn a’m parch tuag at y wlad a’r natur o’m cwmpas. Gan ddefnyddio gwneud marciau, sgraffito ac ocsidau i drwytho fy ngherfluniau gyda manylder, fy nod fel artist yw creu stori o fewn fy ngherfluniau. Mae pob darn yn gwahodd rhyfeddod a chreadigrwydd, cwestiynau a naratifau i adeiladu a ffurfio yn eich meddwl eich hun. Rwy’n gobeithio eich ysbrydoli i gysylltu ag eraill trwy’r grefft o gerflunio ceramig ac adrodd straeon.

Beth Knight Printmaker

Mae Beth Knight wedi’i lleoli ger Aberteifi, ar ôl symud yn ôl i Gymru o Suffolk yn ddiweddar. Ochr yn ochr â bod yn ddarlunydd bywyd gwyllt mae’n cynhyrchu gwaith celf toriad leino wedi’i ysbrydoli gan ysbryd natur a stori tirweddau. Mae hi’n creu darnau gyda dyfnder ac awyrgylch, gan ddatblygu technegau i ddal golau, pellter a manylder – gan wthio ffiniau’r hyn a ddisgwylir o argraffu leino!

The Crafty Guillemot

Mae Lillemor Latham, sy’n gweithio o dan yr enw ‘The Crafty Guillemot’, yn grochenydd stiwdio sy’n gweithio’n bennaf gyda chlai crochenwaith caled i greu cerameg ymarferol, wedi’i thaflu â llaw. Mae’r gwaith gwydredd wedi’i ysbrydoli gan dirweddau naturiol trawiadol arfordir Ynys Môn a mynyddoedd Eryri.

Katie Roberts Jewellery

Mae gwaith Katie yn archwilio themâu ystyr, gwerth a gwerthfawredd. Yn byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru, mae’n cael ei hysbrydoli gan y bywyd adar a’r tirweddau o’i chwmpas, gyda ffocws ar ail-greu symudiad, trwy ryngweithio golau ar arwynebau. Mae Katie wedi bod yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor am y 10 mlynedd diwethaf, a chyn hynny bu’n dysgu yn Ysgol Gemwaith Birmingham, ac wedi arddangos yn genedlaethol, gan gynnwys Neuadd Goldsmiths, Oriel OXO, Somerset House, a Chanolfan Grefft Rhuthun.

Caroline Brogden Contemporary Jewellery

Gemwaith arfordirol beiddgar a llachar wedi’i ysbrydoli. Wedi’i gerfio â llaw o resin dros ben (a elwir yn Surfite) sgil-gynnyrch cynhyrchu bwrdd syrffio. Mae elfennau metel gwerthfawr yn ychwanegu strwythur a ffurf i’r darnau.

Vincent Patterson

Mae Vincent Patterson, artist ac addysgwr rhyngddisgyblaethol, yn archwilio naratifau coll ac atgofion tameidiog trwy Screenprint, Risograph, Photography, Teipography, a Illustration. Mae ei gelf yn cyfuno delweddaeth ddarganfyddedig gyda haenau o inc, collage, brasluniau, ac olewau, gan greu dyfnder cyffyrddol. Mae gweithiau diweddar yn dal eiliadau sinematig gyda thro Ton Newydd Ffrengig gan ddefnyddio stensiliau papur a sgriniau sidan. Gyda sylfaen eang o gleientiaid, mae ei gelf yn ymddangos mewn arddangosfeydd mawreddog a ffeiriau print. Sefydlodd Patterson Ffair Argraffu Swydd Gaer hefyd, llwyfan bywiog sy’n hyrwyddo gwneud printiau a chefnogi artistiaid yn lleol ac yn rhyngwladol.

The Way to Blue

Dyluniadau botanegol cain mewn glas a gwyn wedi’u creu gan ddefnyddio’r broses Cyanoteip i gynhyrchu casgliad unigryw o nwyddau cartref ac anrhegion.

Rhi Moxon

Rwy’n gwneud printiau sgrin lliwgar a risograffau wedi’u hysbrydoli gan y bobl, y lleoedd a’r blasau y deuir ar eu traws ar fy nheithiau. Mae fy nghelf yn dapestri wedi’i wau ag edafedd chwant crwydro a chwilfrydedd. Caf ysbrydoliaeth yn y diwylliannau bywiog yr wyf wedi dod ar eu traws ar fy nheithiau, swyn bythol hen lyfrau plant, a chynllun beiddgar estheteg y cyfnod Sofietaidd.

Gyda gradd mewn Darlunio o Ysgol Gelf Gogledd Cymru a Diploma Ôl-raddedig mewn Gwneud Printiau Rhyngddisgyblaethol o ASP Wroclaw, Gwlad Pwyl, mae fy siwrnai greadigol wedi bod yn gorwynt o ddylanwadau diwylliannol. Wrth fyw yng Ngwlad Pwyl ac yn ddiweddarach, gwnaeth Shenzhen, Tsieina, siapio fy steil – gan dynnu o atyniad avant-garde Celf Poster Pwylaidd a chyferbyniadau deinamig tirweddau trefol Tsieineaidd yn erbyn traddodiadau hynafol cyfoethog. Ar fy stondin gallwch ddod o hyd i brintiau stamp teithio risograph bywiog o’ch holl hoff leoedd, golygfeydd mympwyol wedi’u hargraffu ar sgrin, llyfrau nodiadau lliwgar a phecynnau collage, cardiau cyfarch, cylchgronau a mwy!

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr