Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Ffair Grefftau Cyfoes Gogledd Cymru Dros-Dro

13 Gorffennaf 2024

Time: 10:30 - 4:30

Digwyddiad

Bydd ein Ffair Grefftau Cyfoes Gogledd Cymru Dros-Dro cyntaf yn cael ei chynnal ym Mostyn ar Ddydd Sadwrn Gorffennaf 13eg.

Gyda mynediad am ddim i ymwelwyr, mae’n gyfle gwych i brynu celf hardd a fforddiadwy yn uniongyrchol gan yr artistiaid.

Bydd gennym 14 o stondinau gydag amrywiaeth o artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr o Gymru a gweddill y DU.

Dots Allowed / Carys Chester / Eynonymous Designs / Fonted / Emily Hughes Ceramics / Francis Allwood Original Prints / Eleri Griffiths / The Fantom Felter / Saltwater & Starlight / Clare Elizabeth Kilgour  / Tara Dean / Suzanne Claire Jewellery / Tracy J Hulse / The Way to Blue

Bydd gennym hefyd weithdai galw heibio am ddim i bob oed. Bydd ein Siop ar agor fel arfer, a bydd ein caffi hefyd ar agor drwy’r dydd ar gyfer coffi wedi’i rostio’n lleol, cacennau blasus a phrydau ysgafn.Artist profiles and statements

Dots Allowed

Mae Dots Allowed yn frand darlunio, a sefydlwyd gan wraig a gŵr o Gaergybi, Gogledd Cymru. Mae ein holl waith celf wedi’i baentio â llaw a’i ddylunio yn null pwyntiliaeth neu ddotiau ac wedi’i ysbrydoli gan gefn gwlad Prydain a’n cariad at y môr. Rydym yn dylunio ac yn creu gwaith celf unigryw a ddefnyddiwn wedyn i greu printiau celf, cardiau cyfarch ac anrhegion. Mae ein holl gynnyrch wedi’u dylunio a’u gwneud yn fewnol yng Nghymru gyda balchder.

Carys Chester Art

Arlunydd hunanddysgedig gydag angerdd dros natur, hen adeiladau crwydrol a hen leoedd cyfriniol. Rydw i wedi byw yng Ngogledd Cymru fy holl mae bywyd a fy mhaentiadau wedi’u hysbrydoli gan fy amgylchfyd ac atgofion plentyndod. Peintio yn bennaf mewn acrylig ar arwynebau pren Rwy’n hoffi peintio lleoedd neu wrthrychau sy’n cael eu methu fel arfer a dod â harddwch y cyffredin allan. Disgrifir fy mheintiad yn aml fel un sydd â theimlad cyfriniol ac rwy’n hoffi cadw’r teimlad gwledig yn fyw trwy ddefnyddio pren wedi’i ailgylchu naill ai fel arwyneb peintio neu yn fy ffrâm.

Eynonymous Designs

Gan weithio’n bennaf mewn brethyn, ffibr, print, collage a brodwaith dull rhydd, rwy’n creu ategolion unigryw, dyddlyfrau a cherfluniau meddal sy’n cyfeirio at amgylchedd naturiol syfrdanol fy nghartref ar gyrion Bro Ddyfi.

Fonted

Yma yn Fonted rydym yn teithio ar draws y DU yn tynnu lluniau o’r arwyddion ar westai, tafarndai, siopau ac adeiladau eiconig. O ganlyniad rydym wedi cynhyrchu cronfa enfawr o ddelweddau o lythyrau mewn amrywiaeth o arddulliau teipograffaidd. O’r rhain, rydym yn creu gair-gelfyddyd unigryw ar ffurf geiriau ac ymadroddion wedi’u cynllunio ymlaen llaw. Fel arall, rydym yn cynnig gwasanaeth pwrpasol lle gellir archebu unrhyw air neu ymadrodd. Ar gyfer pob darn o waith celf rydym yn darparu tystysgrif yn nodi union leoliad pob llythyr a nodir.

Emily Hughes Ceramics

Mae gwaith Emily yn cynnwys llestri slab a adeiladwyd â llaw a darnau swyddogaethol porslen. Y dirwedd leol yw ei hysbrydoliaeth. Mae hi’n cynrychioli trwy wneud marciau ac yn ffurfio’r gweadau a’r llinellau a geir ar ochr y mynydd a’r cyferbyniad rhwng y dirwedd y mae’n byw ynddi. Mae hi bob amser wedi bod â diddordeb mewn cyfosod rhwng natur a gwneuthuriad dyn.

Francis Allwood Original Prints

Mae fy mhrintiau gwreiddiol wedi’u hysbrydoli gan gariad at natur, ac mae gen i ddiddordeb arbennig mewn creaduriaid bach gwlyptir Prydain. Mae fy anifeiliaid yn aml yn cael eu hanimeiddio gydag ychydig o glint o bersonoliaeth i wneud i’r gwyliwr wenu, ond hefyd i wahodd ystyriaeth agosach o’r anifeiliaid llai sy’n cael eu hanwybyddu weithiau, sy’n hanfodol i fioamrywiaeth a systemau gwlyptir iach. Gwneuthurwr printiau intaglio ydw i, yn chwarae gyda mezzotint, sychbwynt ac yn enwedig colagraff: mae’r ystod o fynegiant y gellir ei greu trwy drin cardbord neu, hyd yn oed yn well, hen flwch llaeth yn gyffrous iawn!

Eleri Griffiths

Mae Eleri yn ffotograffydd, artist, ac addysgwr sy’n byw ac yn gweithio o’i chartref yn Llanrwst, Gogledd Cymru. Hyfforddodd yn wreiddiol fel ffotograffydd dogfennol gan ennill ei Gradd ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd, Graddiodd yn ddiweddarach gyda Gradd Meistr mewn Ffotograffiaeth fel Practis Cyfoes o Goleg Prifysgol Falmouth.

Mae Eleri wrth ei bodd yn cyfuno prosesau ffotograffig celf gain hanesyddol traddodiadol fel syanotype, gelatin arian, a phrintio platinwm palladium gyda thechnegau ffotograffig digidol cyfoes. “Rwy’n cael fy ysbrydoli gan strwythur ffurfiol a disgyblaeth genres ffotograffig traddodiadol wrth fwynhau nodweddion creadigol hylifol technoleg ddigidol. Yn ogystal â chynnal ei hymarfer llawrydd, mae Eleri yn ddarlithydd gwadd mewn Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Caer ac wedi gweithio fel Ymarferydd Creadigol i Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae hi hefyd yn rhedeg Gweithdy a Stiwdio Ffotograffiaeth Tilt & Shift gyda’i phartner David Paddy.

The Fantom Felter

Mae ffeltio nodwydd yn obsesiwn! Dwi wedi fy swyno gan y cyfrwng a sut mae pethau yn gallu dod yn fyw gyda ffelt. Fy angerdd cyntaf oedd adar a bywyd gwyllt, ond mae realiti cynrychioliadol syml yn brin o rywbeth; Rwyf bob amser yn ceisio caniatáu i’m creaduriaid ddod yn fyw wrth iddynt gael eu creu. Trwy edrych yn ofalus, trwy ddeall anatomeg a symudiad fy mhynciau, rwy’n gobeithio gwneud yn union hynny. Ac yna mae yna whimsy – yn ogystal â realaeth, rydw i’n cael fy nenu at greu cymeriadau sy’n gwneud i bobl wenu a dod â llawenydd i’r perchennog.

Saltwater & Starlight

Mae Saltwater & Starlight Ceramics wedi’u gwneud â llaw gan Jessica Leese, artist o Bwllheli. Mae Jessica’n cael ei hysbrydoli gan ei hamgylchedd ym Mhen Llyn a llên gwerin gyfoethog y DU.

Clare Elizabeth Kilgour

Mae casgliadau gemwaith Clare wedi’u dylunio’n unigol a’u gwneud â llaw yn ei stiwdio yng Ngogledd Cymru gan ddefnyddio arian a phres wedi’u hailgylchu. Mae pob un o’r eitemau yn ei chasgliadau wedi’u cynllunio i fod yn syml a bythol.

Tara Dean

Wedi dychwelyd i Sir Ddinbych ar ôl astudio Darlunio yng Ngholeg Celf Harrow gweithiodd Tara fel Artist Cerameg a datblygodd ei phortffolio. Mae hi bellach yn gweithio yn arbrofi gyda phroses argraffu sgrin. Wedi’i hysbrydoli gan unrhyw amgylchedd, mae Tara’n defnyddio’r amgylchoedd a’r manylion naturiol i greu collages ar sgrin sydd wedi’u siapio gan wead i greu patrwm yn ei gwaith. Mae lluniadu yn fwyaf arwyddocaol yn ei hymarfer, mae llinellau a marciau cychwynnol yn trawsnewid ar y sgrin fel hud, gan greu golygfa newydd, mae Tara yn aml yn gweithio ar brawf a darn gorffenedig gan greu print unigryw. Mae hi’n angerddol am rannu ei hymarfer ac mae’n mwynhau rhannu’r cyfleoedd hyn trwy weithdai cymunedol. Gyda llawer o frwdfrydedd dros arbrofi gyda deunyddiau, prosesau gwneud marciau ac argraffu gyda’i gilydd.

Suzanne Claire Jewellery

Gan ddefnyddio cadwyn arian, gwifren a llenfetel yn lle edau, gwlân a ffabrig, mae Suzanne Claire yn gwneud gemwaith Ffrengig cyffyrddol wedi’u gwau, eu crosio, eu brodio a’u gwehyddu. Mae pob darn yn cael ei nodweddu gan symudiad slinky a naws i’r croen, neu fywiogi gan y trin y gwead arwyneb gwreiddiol. Ychwanegir sblashiau o liw gyda gleiniau lled-werthfawr ac edafedd, gan roi ansawdd chwareus i bob darn.

Tracy J Hulse

Artist cyfrwng cymysg wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru gyda chariad at collage lliw ac ailgylchu.

The Way to Blue

Dyluniadau botanegol cain mewn glas a gwyn wedi’u creu gan ddefnyddio’r broses Cyanoteip i gynhyrchu casgliad unigryw o nwyddau cartref ac anrhegion.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr