Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

SYFRDANOL

5 Hydref 2023 - 8 Hydref 2023

Arddangosfa

Yn cyflwyno SYFRDANOL – arddangosfa dros dro sy’n cynnig ffenestr unigryw yn edrych i mewn i fyd celf gyfoes fywiog Gogledd Cymru. Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno casgliad amrywiol o weithiau celf ar draws amrywiol gyfryngau, gan eich gwahodd i archwilio golygfa gelf a nodweddir gan chwilfrydedd, gwytnwch a bywiogrwydd. Mae SYFRDANOL yn deyrnged ddwys i’r artistiaid lleol sydd wedi gadael effaith ddofn ar dreftadaeth artistig y rhanbarth. Mae’n gydnabyddiaeth ac yn ddathliad o’u cyfraniadau gwerthfawr. Mae’r teitl SYFRDANOL yn cyfleu hanfod yr hyn sy’n eich disgwyl yn berffaith.

Ymhlith yr artistiaid dan sylw mae Marie Jones, Jen Corr, Manon Awst, Lisa Carter Grist, Gwen Vaughan, Angela Davies, Ella Jones, Catrin Menai, Gethin Wyn Jones a Wendy Leah Dawson. Curadir yr arddangosfa gan Rebecca Hardy-Griffith.

Bydd yr arddangosfa yn cael ei datgelu ar lawr gwaelod HAUS yn 26 Stryd Augusta, Llandudno, LL30 2AE.

Oriau agor:

  • Dydd Iau 5 Hydref: 5yp-7yh (Ymunwch â ni am dderbyniad gwin i ddathlu agoriad SYFRDANOL)
  • Dydd Gwener, 6 Hydref: 11yb-4yp
  • Dydd Sadwrn, 7 Hydref: 11yb-4yp
  • Dydd Sul, 8 Hydref: 11yb-4yp

Mae SYFRDANOL yn brosiect cydweithredol rhwng IKT a Mostyn, a drefnwyd fel rhan o Gyngres IKT Ryngwladol 2023. Cefnogir yr arddangosfa yn garedig gan Mostyn Estates.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr