Menu

Manon Awst: Pecyn Adnoddau Dysgu

08/08/2022 - 25/09/2022

Adnoddau Dysgu

Archwiliwch Atlas Dros Dro: Mapio’r Hunan yng Nghelf Heddiw gyda’n Pecynnau Adnoddau Dysgu sy’n addas i deuluoedd.

Y tymor hwn, mae gennym weithgaredd arbennig ychwanegol a ddatblygwyd gan yr artist Cymreig Manon Awst sy’n gwahodd plant ifanc i edrych yn agosach ar y deunyddiau naturiol a dynol sydd o’u cwmpas, yn yr arddangosfa ac yn y byd ehangach.

Mae’r pecyn adnoddau dysgu hwn ar gael i’w lawrlwytho’n ddigidol neu gallwch ddod o hyd i fersiynau printiedig yn yr oriel. Siaradwch ag un o’n tîm Ymgysylltu os hoffech ddefnyddio un o’r pecynnau hyn yn ystod eich ymweliad â Mostyn.

 

Proffiliau a datganiadau artist

Manon Awst

Mae Manon Awst (g. 1983, Bangor , Cymru) yn arlunydd wedi’i leoli yng Nghaernarfon , Cymru. Mae ei hagwedd ryngddisgyblaethol at safleoedd a deunyddiau yn cael ei ffurfio gan ei magwraeth yng Ngogledd Cymru, ei hastudiaethau academaidd mewn Pensaernïaeth (Prifysgol Caergrawnt) ac Ymchwil Artistig (RCA, Llundain) a deng mlynedd o ymarfer cydweithredol yn Berlin fel rhan o’r deuawd-artist Awst & Walther. Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn eang yn y DU a’r Almaen gan gynnwys yn Cass Sculpture Foundation, New Art Centre, National Museum Cardiff, Künstlerhaus Bethanien, Georg Kolbe Museum a Kunstverein Braunschweig.

Gwybodaeth i ymwelwyr

12 Stryd Vaughan
Llandudno LL30 1AB

Amseroedd Agor
Dydd Mawrth – Dydd Sul
10:30am – 5.00pm

Mynediad am Ddim

Ymweld â gwybodaeth