Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Milltiroedd o Greadigrwydd

18 Tachwedd 2017 - 18 Chwefror 2018

Arddangosfa

  • Emrys Williams, Bonsai, 2017. acrylic and oil on canvas.

  • Alana Tyson, Look After Each Other, 2015. Vinyl.

  • Alan Whitfield, The Fault Line Between Me and You, 2015. Photograph.

  • Lin Cummins, Cosmology Untitled, 2016

  • Miles of Creativity, installation at MOSTYN, Wales UK. Photography by Dewi Lloyd.

  • Miles of Creativity, installation at MOSTYN, Wales UK. Photography by Dewi Lloyd.

  • Miles of Creativity, installation at MOSTYN, Wales UK. Photography by Dewi Lloyd.

Beacon Garage, Trish Bermingham, Lin Cummins, Wendy Dawson, Tim Dickinson, Glyn Ellis, Nick Elphick, Julia S. Greaves, Lizzie Hughes, Mark Hughes, Anna Jones, Richard Cynan Jones, Patrick Joseph, Judith Bond Cakes, Barry Morris, North Wales Vapour, Pea J. Restall, Miguel Roque, Mike Ryder, Alana Tyson, Alan Whitfield, Wild Horse Brewery, Emrys Williams, Gwyn Williams, Susan Williams, Sandra Wynne

Mae Milltiroedd o Greadigrwydd yn arddangosfa gan grŵp sy’n archwilio’r weithred greadigol a’i berthynas â thref Llandudno, ac mae’n dod â gwaith ynghyd gan arlunwyr a chan bobl greadigol sy’n gweithio mewn crefftau nad ydyn nhw’n cael eu dangos yn draddodiadol mewn oriel gelf. Yn ganlyniad arolwg curadurol o’r ardal sy’n union gyfagos i’r oriel, mae’r arddangosfa yn cynnwys golwg ehangach o greadigrwydd a meddwl rhyngddisgyblaethol, sy’n canolbwyntio llai ar gwestiynu beth sy’n ‘gelf’ a beth sydd ddim yn ‘gelf’ yn hytrach na dathlu creadigrwydd, syniadau gwahanol o beth all gydfodoli ochr yn ochr yn y lleoedd mwyaf annisgwyl ac anfwriadol.

Bydd prosiect ymgysylltu cymunedol cysylltiedig yn cael ei arddangos yn ein stiwdio, yn gwahodd cyfraniadau gan ymwelwyr o luniau ac atgofion am grefftau yn y dref dros y blynyddoedd.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr