Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4yp Mynediad am ddim

Menu

Ynghylch

Celf ryngwladol. Gwreiddiau Cymreig.

Mae Mostyn yn oriel gelf gyhoeddus yn Llandudno, Gogledd Cymru, gyda rhaglen o arddangosfeydd celf gyfoes sy’n cyfateb i’r rhai mewn canolfannau celf fyd-eang bwysig.

Ychydig funudau o orsaf Llandudno a’r traeth, mae ffasâd brics coch Edwardaidd, orielau troad y ganrif a choncrit modern wedi’u cyfuno o fewn chynllun pensaernïol trawiadol arobryn.

Dewch i gael sgwrs gyda’n staff croesawgar, mwynhewch weithgareddau creadigol, porwch yn ein siop hardd ac ymwelwch â’n caffi llachar ac awyrog. Mae ein hadeilad yn gwbl hygyrch ac mae mynediad AM DDIM.

Mae rhywbeth i bawb ym Mostyn.

Rhaglen Arddangosfeydd

Mae syniadau mawr yn digwydd yma.
Nid oes gan Mostyn gasgliad parhaol ac yn hytrach mae’n dangos rhaglen dymhorol o arddangosfeydd. I ddarganfod mwy am ein beth sydd ymlaen nawr, gweler yma , ac i gael gwybodaeth am ein harddangosfeydd blaenorol gweler yma.

Ymgysylltu, Dysgu a Chynhwysiant

Agored i ddehongliad. Agored i syniadau. Agored i bawb.
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o weithgareddau creadigol i’n hymwelwyr eu mwynhau ym Mostyn neu gartref sydd wedi’u hysbrydoli gan ein rhaglen arddangosfeydd.

Rydym hefyd yn gweithio gydag ysgolion, colegau, prifysgolion, ieuenctid, cymunedol a grwpiau anghenion arbennig.

Siop

Siopa wedi’i ysbrydoli gan gelf, gan ein cymuned o grewyr.
Mae ein Siop steilus yn gwerthu amrywiaeth eang o emwaith hardd, cerameg, printiau, llestri gwydr, llyfrau, cylchgronau a chardiau sydd wedi eu gwneud gyda chariad yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r lle delfrydol i ddod o hyd i’r anrheg arbennig hwnnw neu drît arbennig i chi’ch hun.

Caffi

Coffi a chacen gyda golygfa o’r môr … wrth fwrdd 3.
Mae ein Caffi yn ffordd hyfryd i orffen eich ymweliad. Mwynhewch goffi, cacen a chynnyrch lleol ardderchog wedi’u rhostio’n lleol, gyda digonedd o opsiynau di-glwten a fegan (ac efallai golygfa o’r môr!)

Llogi Gofod

Ysbrydoliaeth greadigol wedi’i darparu gan Mostyn.
Mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd cwbl hygyrch ac amlbwrpas ar gael ar gyfer cyfarfodydd, cyflwyniadau, gweithdai a digwyddiadau eraill.
Mae wi-fi am ddim ar gael drwyddi draw, a gall ein Caffi ddarparu arlwyaeth a lluniaeth.
Anfonwch e-bost at [email protected] neu ffoniwch 01492 879201 yn ystod ein horiau agor i drafod eich gofynion.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr