Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4yp Mynediad am ddim

Menu

Stiwdio a gofod prosiect

Mae gan Mostyn ddau ofod addysg sy’n cynnal ein gwaith ymgysylltu bywiog.

Wedi’i ganfod ger prif fynedfa’r adeilad, mae’r Gofod Prosiect yn ofod hyblyg a chyffrous sy’n cynnal ein rhaglenni cyhoeddus a phrosiectau cydweithredol gyda chymunedau. Mae’r Stiwdio Ddysgu sydd gerllaw’r prif orielau yn cynnwys cyfleusterau ac adnoddau llawn ar gyfer ein rhaglenni gweithdai i deuluoedd a chymunedau.

Ar hyn o bryd rydym yn y broses o adolygu ein prosesau llogi ystafelloedd a’n cyfraddau. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau ar pryd y daw’r ystafelloedd hyn ar gael i’w llogi.Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr