Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Archebwch daith

Ffoto: Alan Whitfield

Trefnwch daith o amgylch ein gofodau a’n harddangosfeydd gydag aelod o’r Tîm Dysgu.

Os ydych yn ysgol, prifysgol, grŵp cymunedol neu sefydliad, byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio ymweliad sy’n addas i’ch anghenion. I archebu lle, cwblhewch ffurflen archebu ar-lein a rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch neu rhowch alwad i ni ar 01492 87201 a gofynnwch am rywun yn y Tîm Dysgu. Fel arfer byddwn yn cadarnhau eich archeb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr