Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Dysgwch

Mae’r rhaglen dysgu yn cynnig cyfleoedd creadigol i’n cymunedau ar bob adeg o fywyd, o weithdai i deuluoedd a phlant, sgyrsiau, teithiau ac adnoddau addysgol.

Rhan annatod o’n rhaglen yw dod â chelf a chymunedau ynghyd trwy ein harddangosfeydd a’n prosiectau cymdeithasol. Trwy ddarparu cyfleoedd i gyfranogi a chydweithio, nod ein prosiectau yw gwella mynediad i gelf gyfoes a chreu gofod i Mostyn a’n cymunedau ddysgu oddi wrth ein gilydd.

I ddarganfod mwy am raglenni dysgu Mostyn cysylltwch â’r Tîm Dysgu: [email protected] 

Dysgu digwyddiadau

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr