Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4yp Mynediad am ddim

Menu

Clwb Celf: Sesiwn Galw-Mewn Syniadau Mawr

3 Tachwedd 2022

Time: 1pm -3pm

Gweithdy plant

Mae’r Blwch Syniadau Mawr yn cynnig dewis o weithgareddau synhwyraidd ac adnoddau i bawb eu mwynhau am ddim! Bydd y sesiwn galw-mewn yn rhoi cyfle i bob oed a galluoedd ddod at ei gilydd a bod yn greadigol wrth archwilio arddangosfa Cerith Wyn Evans yn ein prif orielau.

Galw-mewn unrhyw bryd rhwng 1pm-3pm, Dydd Iau 3ydd o Dachwedd.

Book

Event information

Cost: Am ddim

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr