Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Eithin (gweithdy i bob oed)

17 Mehefin 2023

Time: 2:00pm-4:00pm

Gweithdy

Ymunwch â ni am ddigwyddiad cyhoeddus rhad am ddim gyda’r artist a’r cychwynnwr Julie Upmeyer.

Bydd y gweithdy/sgwrs hwn yn archwilio’r broses o greadigrwydd ac yn trafod prosiectau a gweithiau celf a ddeilliodd o gysylltiad â lle penodol. Cymharu’r broses o greadigrwydd ag Eithin, planhigyn sy’n fwriadol, wedi’i gynllunio ac yn strategol wrth wasgaru ei hadau.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni gwarcheidwad cyfreithiol.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o brosiect Isdyfiant a ariennir yn garedig gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Sylwch efallai y bydd ffotograffydd yn bresennol yn y digwyddiad hwn, gallwch roi neu wrthod caniatâd i dynnu llun ar y diwrnod.

Artist profiles and statements

Julie Upmeyer

Mae Julie Upmeyer yn artist a chychwynnydd sy’n creu cerfluniau a gwrthrychau, perfformiadau a gosodiadau. Mae hi’n creu prosiectau ymchwiliol hirdymor sy’n cyfuno ei nwydau niferus: haenau a llafur – – – dimensiynau ac ymroddiad i grefft – – – systemau, sylweddau, a phethau sgleiniog. Mae ei gwaith yn aml yn ganlyniad uniongyrchol iddi drin deunydd a ddewiswyd, dro arall mae’n mwynhau’r her o ymateb i ofod, lle neu thema benodol.

Mae Julie Upmeyer yn artist a chychwynnydd sy’n creu cerfluniau a gwrthrychau, perfformiadau a gosodiadau. Mae hi’n creu prosiectau ymchwiliol hirdymor sy’n cyfuno ei nwydau niferus: haenau a llafur – – – dimensiynau ac ymroddiad i grefft – – – systemau, sylweddau, a phethau sgleiniog. Mae ei gwaith yn aml yn ganlyniad uniongyrchol iddi drin deunydd a ddewiswyd, dro arall mae’n mwynhau’r her o ymateb i ofod, lle neu thema benodol.

Mae hi nawr yn y broses o archwilio posibiliadau Plas Bodfa – maenordy 100 mlwydd oed ar Ynys Môn yng Ngogledd Cymru. Yn gartref i’w theulu a’i phractis celf, mae Plas Bodfa hefyd yn gartref i amrywiaeth eang o fentrau diwylliannol, arddangosfeydd a phrosiectau sain arbrofol.

Am fwy o wybodaeth ewch i Gwefan Julie Upmeye a Gwefan Plas Bodfa.

Book

Event information

Cost: Am ddim

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr