Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Noemie Goudal: Cyfuchliniau Sicrwydd

13 Gorffennaf 2024 - 7 Medi 2024

Arddangosfa

Noemie Goudal Opening Photography, installation view, Victoria and Albert Museum London 2023 ©Victoria and Albert Museum London

Ym myd enigmatig Noemie Goudal, mae crymedd y gofod yn dod yn arf athronyddol, gan herio ein canfyddiadau a’n gwahodd i archwilio meysydd cynnil o amheuaeth a sicrwydd. Mae’r arddangosfa newydd ym Mostyn, “Cyfuchliniau Sicrwydd,” yn cydgyfeirio gweithiau cynharach Goudal ac yn cyflwyno darnau newydd sy’n treiddio i’r croestoriadau o ofod, golygfan, a’r ddrychiolaeth byth-bresennol o amheuaeth.

Mae taith artistig Goudal wedi bod yn archwiliad parhaus o’r bylchau terfynnol rhwng realiti a’r rhith, gyda ffocws penodol ar hydrinedd canfyddiadau gofodol. Mae ei chyfresi ffotograffig eiconig, fel ‘Démantèlements’ (‘Datgymalu’), ‘Observatoires’ (‘Arsyllfeydd’) a ‘Phoenix’, yn ogystal â’r gyfres berfformio fwy diweddar ‘ANIMA’, wedi gwahodd gwylwyr i gwestiynu dibynadwyedd yr hyn y maent yn ei weld, gan annog ailystyried y berthynas rhwng yr arsylwr a’r rhai a arsylwyd.

Yn yr arddangosfa hon, mae Goudal yn mynd â’i gwylwyr ar daith gysyniadol a chorfforol, gan dynnu ysbrydoliaeth o gyfeiriadau llenyddol sydd wedi atalnodi ei gweithiau blaenorol. Mae cyfeiriadau at ‘Invisible Cities’ Italo Calvino a naratifau labyrinthine Jorge Luis Borges yn gwau drwy’r arddangosfa, gan ddod yn edafedd annatod yn nhapestri cyfoethog archwiliad Goudal o grymedd gofodol a chysyniadol.

Mae’r gweithiau celf sy’n cael eu harddangos, sy’n amrywio o osodiadau aml-haenog mawr sy’n integreiddio gweithiau mewn clai, i ffotograffau a gosodiadau wedi’u cyfansoddi’n fanwl, yn gwahodd i gofleidio a chwestiynu ar yr un pryd syniadau confensiynol am ofod a phersbectif. Mae defnydd Goudal o elfennau pensaernïol a thirweddau adeiledig yn cymylu’r ffiniau rhwng y real a’r dychmygol, gan gynnig myfyrdod ar yr ansicrwydd sy’n gynhenid yn ein canfyddiadau. 

Mae “Cyfuchliniau Sicrwydd” n gwahodd ymwelwyr i ymgysylltu â gwaith Goudal nid yn unig fel sbectol weledol ond fel cythruddion athronyddol.Fel y mae Goudal ei hun wedi’i fynegi yn ysgrifau’r gorffennol, nid rhwystr yw amheuaeth ond porth i ddealltwriaeth ddyfnach. Trwy ei lens, daw amheuaeth yn gatalydd ar gyfer archwiliad dwys o’r cymhlethdodau sy’n diffinio ein dealltwriaeth o’r byd.

Mae’r arddangosfa hon yn destament i feistrolaeth Goudal wrth drawsnewid gofodau yn deyrnasoedd metaffisegol, lle mae crymedd yn dod yn arf trosiadol, ac amheuaeth yn dod yn seren arweiniol. Ymunwch â ni i groesi cyfuchliniau sicrwydd ac archwilio cosmos athronyddol Noemie Goudal.

Arddangosfa wedi’i churadu gan Alfredo Cramerotti, cyn Gyfarwyddwr, Mostyn a Kalliopi Tsipni-Kolaza, Curadur Cysylltiol y Celfyddydau Gweledol, Mostyn. Gyda chefnogaeth garedig gan Fluxus Art Projects ac Edel Assanti.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr