Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Paul Maheke: I fod yn Ddall Gobeithiol

23 Mawrth 2024 - 29 Mehefin 2024

Arddangosfa

  • Paul Maheke,To Be Blindly Hopeful, Installation view at Mostyn, 2024. Image: Rob Battersby.

  • Paul Maheke, To Be Blindly Hopeful, Installation view at Mostyn, 2024. Image: Rob Battersby.

  • Paul Maheke, To Be Blindly Hopeful, Installation view at Mostyn, 2024. Image: Rob Battersby.

  • Paul Maheke, To Be Blindly Hopeful, Installation view at Mostyn, 2024. Image: Rob Battersby.

  • Paul Maheke, To Be Blindly Hopeful, Installation view at Mostyn, 2024. Image: Rob Battersby.

  • Paul Maheke, To Be Blindly Hopeful, Installation view at Mostyn, 2024. Image: Rob Battersby.

  • Paul Maheke, To Be Blindly Hopeful, Installation view at Mostyn, 2024. Image: Rob Battersby.

  • Paul Maheke, To Be Blindly Hopeful, Installation view at Mostyn, 2024. Image: Rob Battersby.

Yn y gofod lle mae’r agos-atoch a’r byd-eang yn cydgyfarfod, lle mae naratif personol yn croestorri â thirwedd gymdeithasol-wleidyddol ehangach, daw gwaith Paul Maheke yn fyw.. 

Yma ym Mostyn, mae Maheke yn cyflwyno ei arddangosfa unigol fwyaf yn y DU hyd yma, gan ein gwahodd i fyd lle mae darluniau, printiau, fideos a phaentiadau wedi’u cyfansoddi’n osodiadau meddylgar, yn plethu naratif sy’n mynd y tu hwnt i gyfyngiadau’r gair ysgrifenedig, lle dechreuodd y cyfan.

Daeth I fod yn Ddall Gobeithioll i’r amlwg o frawddeg olaf un cyfnodolyn a ysgrifennodd Maheke rhwng Awst 2020 a Mehefin 2021, gan grynhoi’r misoedd cythryblus hynny. Bwriad yr arddangosfa yw ailymweld â darnau o’r cyfnodolyn hwn, awdl bersonol a ddaeth yn wreiddiau corff o waith, mor gywrain ag y mae’n helaeth. Mae teitl yr arddangosfa yn cyfeirio at feddylfryd yr artist yn ystod cyfnod a nodweddwyd gan ansicrwydd a chynnwrf. Y mae yn ein haros i ystyried nerth gobaith, nid fel atebiad pwyllog i amgylchiadau, ond fel gweithred ddewr o ffydd yn wyneb adfyd.

Yn ganolog i arfer Maheke mae dawns ysgafn rhwng yr agos-atoch a’r byd-eang, sy’n adleisio’r teimlad a fynegir gan fachau cloch, sy’n ein hatgoffa bod “gofod ein diffyg hefyd yn ofod o bosibilrwydd.” Mae’r arddangosfa’n datblygu fel taith drwy’r ffrydiau amrywiol o frwydro y mae’r gweithiau celf hyn yn tynnu eu llais ohonynt. Mae pob darn yn dyst i allu’r artist i lywio’r cydadwaith cymhleth rhwng yr hunan a’r grŵp, gan gynnig cyfle i wylwyr fyfyrio ar eu rolau eu hunain o fewn y tapestri ehangach o brofiad dynol.

Wrth i ni fynd i mewn i fyd ymdrochol Maheke, rydyn ni’n wynebu ymgysylltiad dwys yr artist â’r syniad y gall gobaith fod yn rym trawsnewidiol. Nid aros goddefol mohono, ond cyfarfod gweithgar gyda’r posibiliadau sy’n codi yn y gwagle a adawyd gan ansicrwydd. Mae’r cydadwaith o olau a chysgod yn iaith weledol Maheke yn drosiad ar gyfer y cyson hwn yn ôl ac ymlaen, gan adlewyrchu’r ddawns gywrain o obaith ac anobaith sy’n diffinio’r profiad dynol.

Mewn byd sy’n gwegian ar fin newid, mae’r arddangosfa hon yn ein gwahodd i wynebu’r anhysbys a chofleidio’r potensial sydd ynghlwm wrth eiliadau o amheuaeth. Mae’n ddathliad o wytnwch, yn destament i bŵer celfyddyd i oleuo corneli tywyllaf ein bodolaeth ac, wrth wneud hynny, i feithrin ymdeimlad o obaith o’r newydd. Mae Maheke yn awgrymu ein bod yn llywio cymhlethdodau ein dynoliaeth gyffredin gyda syllu di-baid, ond gobeithiol.

Arddangosfa wedi’i churadu gan Alfredo Cramerotti, cyn Gyfarwyddwr, Mostyn, a Kalliopi Tsipni-Kolaza, Curadur Celfyddydau Gweledol, Mostyn. Cefnogir yn garedig gan Galerie Sultana a Goodman Gallery.Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr