Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

cwrdd â mi wrth yr afon: Meeting Lemon Verbena, Gaia Redgrave, Utopias Bach

Mae Meeting Lemon Verbena yn waith sain a gynhyrchwyd gan yr artist Gaia Redgrave mewn cydweithrediad â chlwb cwrdd â mi wrth yr afon ac Utopias Bach yn ystod cyfnod preswyl yr haf yn y Gofod Prosiect ym Mostyn yn 2022.

Gwnaethpwyd y darn fel ymateb i gwrdd â’r planhigyn trwy ddefod yfed te a bod yn Lemon Verbena trwy sesiwn seinio torfol dan arweiniad Gaia.

Cefnogwyd y darn hwn gan arian CVSC Gwynt Y Môr.

Utopias Bach
Mae Utopias Bach yn brosiect celf a grëwyd gan y rhai sy’n cymryd rhan, ac sy’n agored i bawb. Mae o prosiect amlgyfryngol sy’n mynd i’r afael ag ansicrwydd ein byd wedi’r cyfnod clo, gan archwilio sut y byddwn yn wynebu difrifoldeb llethol ein sefyllfa wedi COVID, gan gynnwys materion newid hinsawdd a chwymp ein ecosystem.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr