Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Cyfres Podlediad McKenzie Wark: The Artist-Publisher. Mewn sgwrs gyda Julieta Aranda

Podlediad

MOSTYN · McKenzie Wark Podcast series: The Artist-Publisher. In conversation with Julieta Aranda

Gall cyhoeddi hefyd fod yn fath o arfer celf. Yn y gyfres podlediadau The Artist-Publisher, mae McKenzie Wark yn siarad ag artistiaid sydd hefyd yn gyhoeddwyr a chyhoeddwyr y mae eu gwaith yn fath o arfer celf. Cylchgronau a llyfrau, wedi’u gwneud yn rhad neu yn eu miloedd, neu gyfnodolion ar y we sydd ar gael am ddim – mae’r rhain yn ymddangos yn wrthgyferbyniol i’r gwaith celf unigryw. Ac eto mae creu ystyr o amgylch arferion celf yn gofyn am y math arall hwn o arfer o gyhoeddi gweithiau ysgrifenedig.

Ymhlith y cyfranwyr mae Julieta Aranda, Jacqueline de Jong, Deluge Books, Hedi El Kholti a GB Jones. Mae’r gyfres yn cynnwys cyflwyniad gyda Juliette Desorgues.

McKenzie Wark yw’r awdur, ymhlith pethau eraill, o Philosophy for Spiders: on the low theory of Kathy Acker (Duke University Press 2021) a The Beach Beneath the Street: the Everyday Life and Glorious Times of the Situationist International (Verso 2011). Mae hi’n athro diwylliant a’r cyfryngau yn The New School yn Ninas Efrog Newydd.

Mae Julieta Aranda (ganwyd yn 1975 yn Ninas Mecsico, Mecsico) yn artist y mae ei hymarfer yn gyfansoddedig o gyfarfyddiadau synhwyrol â natur amser a llenyddiaeth ddyfaliadol. Mae hi’n arsylwi’r berthynas newidiol rhwng dyn a’r ddaear trwy lens technoleg, deallusrwydd artiffisial, teithio i’r gofod a rhagdybiaeth wyddonol. Gan weithio gyda gosodiadau, fideo a chyfryngau print, mae hi wedi buddsoddi mewn archwilio potensial ffuglen wyddonol, economïau amgen a ‘barddoniaeth cylchrediad’. Mae ei phrosiectau yn herio’r ffiniau rhwng testun a gwrthrych wrth gofleidio cyfarfyddiadau ar hap, awto-ddinistrio a phrosesau cymdeithasol. Yn 2006, derbyniodd ei MFA o Columbia University School of the Arts yn Efrog Newydd. Cyn hynny roedd wedi cwblhau ei hastudiaethau israddedig yn School of Visual Arts yn Manhattan (2001). Fel cyd-gyfarwyddwr yr e-fflwcs platfform ar-lein ynghyd ag Anton Vidokle, mae Julieta Aranda wedi datblygu’r prosiectau Time/Bank, Pawnshop, a rhentu fideo e-fflwcs, dechreuodd y rhain i gyd yn y siop e-fflwcs yn Efrog Newydd, ac maent wedi teithio i lawer o leoliadau ledled y byd.

Dyluniad graffig: Kévin Blinderman
Cymorth Technegol: Sableradio
Cefnogir gan Borzello a Garfield Weston Foundation

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr