Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Manon Awst: Pecyn Adnoddau Dysgu

Pecyn Adnoddau Dysgu

Lawrlwytho (pdf 3.06 mb)

Archwiliwch Atlas Dros Dro: Mapio’r Hunan yng Nghelf Heddiw gyda’n Pecynnau Adnoddau Dysgu sy’n addas i deuluoedd.

Y tymor hwn, mae gennym weithgaredd arbennig ychwanegol a ddatblygwyd gan yr artist Cymreig Manon Awst sy’n gwahodd plant ifanc i edrych yn agosach ar y deunyddiau naturiol a dynol sydd o’u cwmpas, yn yr arddangosfa ac yn y byd ehangach.

Mae’r pecyn adnoddau dysgu hwn ar gael i’w lawrlwytho’n ddigidol neu gallwch ddod o hyd i fersiynau printiedig yn yr oriel. Siaradwch ag un o’n tîm Ymgysylltu os hoffech ddefnyddio un o’r pecynnau hyn yn ystod eich ymweliad â Mostyn.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr