Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Disgrifiad Swydd: Gweinyddwr Dysgu ac Ymgysylltu

Yn atebol i: Pennaeth Dysgu ac Ymgysylltu

Oriau: 20 awr yr wythnos

Tâl : £11.44 yr awr

Dyddiad cychwyn: Cyn gynted â phosibl

Telerau: Contract sefydlog tan 30 Tachwedd 2024

Dyddiad cau ceisiadau: 10 Mai, 2024

Cyfweliadau: 16 Mai, 2024

Darllenwch y disgrifiad swydd cyfa

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr