Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Cyfres Podlediad McKenzie Wark: The Artist-Publisher. Mewn sgwrs gyda Hedi El Kholti

Podlediad

MOSTYN · McKenzie Wark Podcast series: The Artist-Publisher. In conversation with Hedi El Kholti

Gall cyhoeddi hefyd fod yn fath o arfer celf. Yn y gyfres podlediadau The Artist-Publisher, mae McKenzie Wark yn siarad ag artistiaid sydd hefyd yn gyhoeddwyr a chyhoeddwyr y mae eu gwaith yn fath o arfer celf. Cylchgronau a llyfrau, wedi’u gwneud yn rhad neu yn eu miloedd, neu gyfnodolion ar y we sydd ar gael am ddim – mae’r rhain yn ymddangos yn wrthgyferbyniol i’r gwaith celf unigryw. Ac eto mae creu ystyr o amgylch arferion celf yn gofyn am y math arall hwn o arfer o gyhoeddi gweithiau ysgrifenedig.

Ymhlith y cyfranwyr mae Julieta Aranda, Jacqueline de Jong, Deluge Books, Hedi El Kholti a GB Jones. Mae’r gyfres yn cynnwys cyflwyniad gyda Juliette Desorgues.

McKenzie Wark yw’r awdur, ymhlith pethau eraill, o Philosophy for Spiders: on the low theory of Kathy Acker (Duke University Press 2021) a The Beach Beneath the Street: the Everyday Life and Glorious Times of the Situationist International (Verso 2011). Mae hi’n athro diwylliant a’r cyfryngau yn The New School yn Ninas Efrog Newydd.

Symudodd Hedi El Kholti (g. 1967 yn Rabat, Moroco ym 1967) i Los Angeles ym 1992, a gweithiodd yn y diwydiant ffilm am bum mlynedd cyn mynychu ArtCenter College of Design yn Pasadena (BA 2000). Mae ei waith wedi cael ei arddangos yn ddiweddar yn y Kölnischer Kunstverein, Cologne, ac yn Reena Spaulings Fine Art, Los Angeles. Cyhoeddodd Hesse Press A Place in the Sun, monograff o’i waith ysgrifennu a’i gludweithiau yn 2017. Cymerodd ran yn Whitney Biennial 2014 fel artist gwadd ochr yn ochr â Sylvère Lotringer a Chris Kraus yn eu gosodiad Semiotext(e), y gwnaeth ef ei ddyfeisio a’i ddylunio. Cyd-guradodd Hedi El Kholti arddangosfa o waith y ffotograffydd-ffan Gary Lee Boas yn Deitch Projects, Efrog Newydd, yn 2000 a The Photographers’ Gallery, Llundain, yn 2001. Mae wedi bod yn gyd-olygydd Semiotext(e) ers 2004 , a chreodd y cyhoeddiad Animal Shelter,cyfnodolyn achlysurol o gelf, rhyw a llenyddiaeth.

Dyluniad graffig: Kévin Blinderman
Cymorth Technegol: Sableradio
Cefnogir gan Borzello a Garfield Weston Foundation

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr